„Laike šokam visi pagal nuostabią fleitą. Šokis tęsis ilgai, reiks drąsos…” („Gyvenimo šokis”)

Jūratė Marija Jaronienė

Jūratė Marija Jaronienė

JŪRATĖ MARIJA JARONIENĖ

Gimė 1946 m. Panevėžyje, gyvena Kaune. Mokėsi KPI (dabar KTU).
Dėl susiklosčiusių aplinkybių buvo sovietinio saugumo akiratyje, dirbo įvairiose srityse. Pradžioje – radijo gamykloje, vėliau – meno gaminių įmonėje, J. Naujalio meno mokykloje, Varėnos 1-oje vidurinėje mokykloje. Grįžusi iš Varėnos į Kauną dirbo socialinį darbą vaikų gerovės centre „Pastogė“.
Drauge su žygeiviais aktyviai dalyvavo Lietuvios etnokultūriniame, pasipriešinimo judėjime: renginiuose, žygiuose, padėdavo organizuojant etnografines šventes.

Tapyti pradėjo 1970 metais. Pirmieji darbai atlikti koliažo technika. 1980 – 1993 m. lankė Kauno profsąjungos rūmų (dabar Kauno Kultūros centras) vaizduojamojo meno dailės studiją „Vaivorykštė“. Kartu su studijos nariais dalyvavo respublikinėse, zoninėse parodose. Taip pat parodose Jaltoje, Peterburge. 1986 metais surengė pirmąją personaliną parodą. Nuo 1989 m. – tautodailės sąjungos narė. Nuo 2017 m. Jūratei Marijai Jaronienei suteiktas meno kūrėjo statusas.

Nuo 2002 m. – Piliuonos dailės studijos narė. Aktyviai dalyvauja respublikinėse ir zoninėse parodose, konkursuose, rengia personalines parodas. 2009 ir 2012 metais dalyvavo Kauno dailininkų klubo „Meno sparnai“ ir „Sfinksas“ rengiamoje tradicinėje parodoje „Atgimimas“. Įtraukta į 2005 m. išleistą Kauno rajono menininkų enciklopedinį žinyną „Knyga, spauda, kultūra“. 2013 m., 2015 m., 2016 m. dalyvavo tarptautiniame naiviosios dailės festivalyje Lenkijoje, Katovicuose. 2014 m. plenere Suomijoje ir parodoje Salo mieste. 2016 metais dalyvavo Čekijoje, Kutna Hora mieste vykusioje taptautinėje naiviojo meno parodoje. Taip pat dalyvauja kitose Lietuvoje rengiamose parodose ir konkursuose.

Žr. „Parodos” —>>

LITERATŪRA
Literatų kūrybinės raiškos asociacijos Branduma narė. Eilėraščiai spausdinti 2014 m. „Kauno Brandumos“ rinktinėje „Po rudenėjančiu dangum“, taip pat išeivijos laikraščio „Draugas“ priede. 2017 m. išleido poezijos knygelę „Gyvenimo taurė“. Leidinys įtrauktas į Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bibliografinų leidinių katalogą.

Žr. „Literatūra” —>>

ETNOGRAFIJA
Etnografija susidomėjo kelionių su žygeiviais metu. Drauge su žygeiviais lankėsi kaimuose, klausė liaudiško dainavimo, mokėsi liaudiškų šokių ir žaidimų. Išmoko daug dainų, papročių.
Dirbant J. Naujalio meno mokykloje kilo mintis surašyti išmoktus žaidimus ir šokius, kurie vėliau sugulė į „Lietuvių liaudies ratelių ir šokių“ knygelę. Ji 1985 m. buvo išleista kaip metodinė priemonė moksleivių etnokultūriniam, doroviniam lavinimui ir buvo platinama visose Lietuvos mokyklose.

Žr. „Etnografija” —>>